Przetargi.Nieruchomosci.pl


Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2020 r. - w podziale na 3 pakiety.

 • Zamawiający: Urząd Miejski
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-600 Jaworzno, Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
 • Data zamieszczenia: 2019-12-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miejski , Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501, REGON: 27625537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jaworzno.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ustalanie wartości nieruchomości - sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego, ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2020 r. - w podziale na 3 pakiety.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ustalanie wartości nieruchomości – sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych, dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy oraz Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2020r., w podziale na trzy następujące części: Pakiet I: Ustalanie wartości nieruchomości – sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych, dla Wydziału Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Jaworznie w roku 2020. Pakiet II: Ustalanie wartości nieruchomości – sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych, dla Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Gminy, Urzędu Miejskiego w Jaworznie w roku 2020. Pakiet III: Ustalanie wartości nieruchomości – sporządzanie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego ze szczególnym uwzględnieniem badania Ksiąg Wieczystych, dla Wydziału Skarbu Referatu Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego w Jaworznie w roku 2020.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi