Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w roku 2020”

 • Zamawiający: Miasto Słupsk
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa
 • Telefon/fax: tel. 59 84 88 415, , fax. 59 84 23 583
 • Data zamieszczenia: 2019-12-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Słupsk , Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 84 88 415, , fax. 59 84 23 583, REGON: 59064500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.slupsk.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w roku 2020”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji, aktualizacji i wycen nieruchomości dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w roku 2020
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi