Przetargi.Nieruchomosci.pl


aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla działek stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego lub własność Skarbu Państwa

 • Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Lesznie
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64-100 Leszno, Plac Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 655 296 834
 • Data zamieszczenia: 2020-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Lesznie , Plac Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 655 296 834, REGON: 41110291700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-leszczynski.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla działek stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego lub własność Skarbu Państwa
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie użytków gruntowych dla działek stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego lub własność Skarbu Państwa. Przewidywana ilość działek – 100, z czego około 90 % stanowią działki zajęte lub przeznaczone pod drogi publiczne. Dokładna ilość działek nie jest ustalona i będzie uzależniona od ilości spraw realizowanych w 2020 r.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi