Przetargi.Nieruchomosci.pl


Obsługa Gminy Miasto Świnoujście w zakrsie wykonywania operatów szacunkowych w 2020 roku

 • Zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego
 • Telefon/fax: tel. 91 3212780 , fax. 91 3215995
 • Data zamieszczenia: 2020-01-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 3212780, fax. 91 3215995, REGON: 81168429000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swinoujscie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa Gminy Miasto Świnoujście w zakrsie wykonywania operatów szacunkowych w 2020 roku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje wykonywanie następujących operatów szacunkowych: wyceny: lokali mieszkalnych z określeniem wartości udziału w gruncie, lokali mieszkalnych z przynależnymi zabudowami gospodarczymi i z określeniem wartości udziału w gruncie, nieruchomości zabudowanych jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, lokali użytkowych z określeniem wartości udziału w gruncie, nieruchomości zabudowanych garażami, budynkami gospodarczymi, nieruchomości gruntowych, nieruchomości zabudowanych obiektami budowlanymi, wycena ograniczonego prawa rzeczowego – służebności gruntowych i służebności przesyłu, oszacowanie części składowych nieruchomości.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi