Przetargi.Nieruchomosci.pl


PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

 • Zamawiający: Powiat Sieradzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki
 • Telefon/fax: tel. 043 8226231, 8220532 , fax. 438 227 861
 • Data zamieszczenia: 2019-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Sieradzki , Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 043 8226231, 8220532, fax. 438 227 861, REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRACE GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji ewidencji gruntów z ustaleniem granic działki oznaczonej numerem 15, położonej w obrębie geodezyjnym Sokołów gmina Goszczanów oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi