Przetargi.Nieruchomosci.pl


Prace geodezyjno kartograficzne – pomiar kontrolny dróg gminnych

 • Zamawiający: Powiat Sieradzki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 98-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki
 • Telefon/fax: tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Sieradzki , Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, woj. łódzkie, tel. 43 822 05 01 wewn. 304, , fax. 43 822 78 61, REGON: 73093478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsieradz.finn.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace geodezyjno kartograficzne – pomiar kontrolny dróg gminnych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru kontrolnego dróg gminnych na granicy obrębów oznaczonych numerami działek 134 obręb Tyczyn Kolonia gm. Burzenin i 158 obręb Bobrowniki gm. Sieradz oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do zaktualizowania ewidencji gruntów i ksiąg wieczystych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi