Przetargi.Nieruchomosci.pl


Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w 2018 roku

 • Zamawiający: Miasto Jelenia Góra
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58500 Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy
 • Telefon/fax: tel. 075 7546101, 75 46 201 , fax. 075 7546159, 7546204
 • Data zamieszczenia: 2017-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Jelenia Góra , Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 7546101, 75 46 201, fax. 075 7546159, 7546204, REGON: 23082152300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jeleniagora.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie wykonania zadań polegających na sporządzaniu operatów szacunkowych nieruchomości w 2018 roku
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na sukcesywnym sporządzaniu operatów szacunkowych wartości nieruchomości dla potrzeb Miasta Jelenia Góra w 2018 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi