Przetargi.Nieruchomosci.pl


Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

 • Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej , pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4971 851, fax. -, REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, w zakresie wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste, wraz z jednoczesną sprzedażą budynków, w trybie przetargu położonych w Bielsku-Białej przy ul. Ceramicznej 2, tj. nieruchomości: 1) składającej się z działek 128/3 o pow. 0.0218 ha, 128/5 o pow. 0.0221 ha i 2028/6 o pow. 0.0144 ha obj. kw BB1B/00061044/2, obręb Komorowice Krakowskie, 2) składającej się z działek 122/1 o pow. 0.1602 ha, 123/1 o pow. 0.0213 ha, 2706 o pow. 0.2162 ha obj. kw BB1B/00060005/0, obręb Komorowice Krakowskie, zabudowanej budynkiem dawnego dworu Rosta i dawnej stodoły. - Wycena powinna uwzględniać: Oddzielnie wartość poszczególnych działek oraz oddzielnie wartość budynków. Budynek dawnego dworu Rosta jest częściowo zawalony.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi