Przetargi.Nieruchomosci.pl


„ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - 3 CZĘŚCI”

 • Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy
 • Telefon/fax: tel. 33 4971 851 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej , pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 4971 851, fax. -, REGON: 07218174100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.bielsko.pl/
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „ŚWIADCZENIE USŁUG WYCENY NIERUCHOMOŚCI DLA POTRZEB URZĘDU MIEJSKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ - 3 CZĘŚCI”
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi