Przetargi.Nieruchomosci.pl


Usługa polegająca na sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości wraz z aktualizacją kartotek budynków.

 • Zamawiający: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-240 Szczecin, Narutowicza
 • Telefon/fax: tel. 26 1452026 , fax. 26 1452024
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 26 1452026, fax. 26 1452024, REGON: 81006093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rziszczecin.wp.mil.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna MON

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości wraz z aktualizacją kartotek budynków.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na sporządzeniu operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości wraz z aktualizacją kartotek budynków. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części: Część I – obręb 0011 Kołobrzeg 11 i 0028 Koszalin. Część II – obręb 0009 Stargard i 1022 Szczecin Śródmieście 22. Część III – obręb 0008 Szczecinek 8 i 0003 Świdwin. Część IV – obręb 0002 Świnoujście 2. Część V – obręb 0001 Wałcz. 3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 4 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wraz z wykazem obiektów i obrębów ewidencyjnych. 4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych – na jedną lub pięć części zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Oferty na poszczególne części oceniane będą niezależnie od siebie. W przypadku wybrania tego samego wykonawcy do realizacji więcej niż jednej części, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania kolejności realizacji prac.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi