Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w latach 2020-2021 ” dla części obejmujących: Część 1. - bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie Zdrój, pszczyński, Tychy, wodzisławski, Żory, Część 2. - województwo małopolskie.

 • Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2020-05-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. , Strzelców Bytomskich 207, 41-914 Bytom, woj. śląskie, tel. +48323513364, fax. +48323513369, REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego: Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w latach 2020-2021 ” dla części obejmujących: Część 1. - bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie Zdrój, pszczyński, Tychy, wodzisławski, Żory, Część 2. - województwo małopolskie.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., którego wycena jest niezbędna dla działalności Spółki w ramach obrotu, regulacji stanu prawnego i zagospodarowania majątku, w latach 2020-2021 ” dla części obejmujących: Część 1. - bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, Jastrzębie Zdrój, pszczyński, Tychy, wodzisławski, Żory, Część 2. - województwo małopolskie.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi