Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wyceny - 10 zadań

 • Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-09-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348, REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyceny - 10 zadań
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Wyceny – 10 zadań Zakres zamówienia obejmuje 10 zadań (części), tj.: Zadanie 1 Wycena nieruchomości ZRID – ul. Noblistów Śląskich Zadanie 2 Wycena nieruchomości ZRID – ul. Podlaska dz. 3323/33 Zadanie 3 Wycena nieruchomości ZRID – ul. Podlaska dz. 3321/33 Zadanie 4 Wycena nieruchomości art. 73 ul. Wirecka Zadanie 5 Wycena nieruchomości art. 73 ul. Gajowa Zadanie 6 Wycena nieruchomości art. 73 ul. Janasa i Starowiejska Zadanie 7 Wycena nieruchomości art. 73 ul. Smołki Zadanie 8 Wycena nieruchomości art. 73 ul. Młyńska Zadanie 9 Wycena nieruchomości art. 73 ul. E. Kokota Zadanie 10 Wycena nieruchomości w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi