Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wyceny nieruchomości – 7 zadań

 • Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348, REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyceny nieruchomości – 7 zadań
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje 7 części/zadania, tj.: - część/zadanie nr 1 – wycena nieruchomości – ul. Dąbrowskiego - część/zadanie nr 2 – wycena nieruchomości - ul. Szyb Walenty, ul. Gołebi - część/zadanie nr 3 - wycena nieruchomości - ul. Bielszowicka - część/zadanie nr 4 – wycena nieruchomości – ul. Kasprowicza - część/zadanie nr 5 – wycena nieruchomości - ul. Tołstoja - część/zadanie nr 6 – wycena nieruchomości – ul. Kalinowa - część/zadanie nr 7 – wycena nieruchomości - ul. Solna, ul. Pocztowa, ul. Mickiewicza, ul. Kościelna Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi