Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wyceny nieruchomości - 10 części

 • Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348, REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyceny nieruchomości - 10 części
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są wyceny nieruchomości jn. Część 1 - Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta Ruda Śląska bez położonych na nich obiektów, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne za wyjątkiem celu ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, Część 2 - Ustalenie wartości nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych na cele komercyjne i niekomercyjne w celu ustalenia ceny wywoławczej do przetargu, Część 3 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Jana Kasprowicza 36, Część 4 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Morska, Część 5 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Czarnoleśna 12, Część 6 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Pordzika i Plebiscytowa, Część 7 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Ks. L. Tunkla 8, Część 8 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Noworudzka, Część 9 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. Młyńska. Część 10 - Wycena nieruchomości zabudowanej ul. S. Wysockiej 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załącznik nr 4.1. – 4.3. do SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi