Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach

 • Zamawiający: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 158 642 765 , fax. 158 642 211
 • Data zamieszczenia: 2019-10-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe , ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 158 642 765, fax. 158 642 211, REGON: 83040924100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji geodezyjnej realizowane w dwóch zadaniach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - Wykonanie mapy do celów prawnych dla działek położonych w obrębie Beszowa, gmina Łubnice. Wykonanie mapy do celów prawnych, której przedmiotem jest rozliczenie analityczne działek zajętych pod pas drogi krajowej Nr 79, położonych w obrębie Beszowa, gmina Łubnice tj. działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 415 o pow. 3,13 ha oraz gruntów przyległych, wywłaszczonych decyzjami Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Urząd Spraw Wewnętrznych, oznaczonych numerami działek: 270/1 o pow. 0,1407 ha, 427/1 o pow. 0,01560 ha, 265/1 o pow. 0,1247 ha, 267/1 i 268/1 o łącznej pow. 0,0474 ha, 266/1 o pow. 0,0328 ha, 427/1 o pow. 0,0909 ha, 428/1 o pow. 0,0198 ha, 434/1 i 256/1 o łącznej pow. 0,0931 ha, 39/1 o pow. 0,0353 ha, 45/1 i 38/1 o łącznej pow. 0,0317 ha, 374/1 o pow. 0,0462 ha, 1 o pow. 0,2354 ha, 417/1, 416/1 i 416/3 o łącznej pow. 0,5117 ha, 247/1 i 246/1 o łącznej pow. 0,1430 ha, 440/1 i 258/1 o łącznej pow. 0,3553 ha, 253/1, 251/1 i 431/1 o łącznej pow. 0,3551 ha, 261/1, 241/1 i 376/1 o łącznej pow. 0,2559 ha, 263/1 o pow. 0,0109 ha, 262/1 o pow. 0,0250 ha, 258/1 i 439/1 o łącznej pow. 0,0818 ha, 257/1 i 435/1 o łącznej pow. 0,1274 ha, 245/1 o pow. 0,1289 ha, 418/1 o pow. 0,2250 ha, 482/1 i 377/1 o łącznej pow. 0,0548 ha, 481/1 o pow. 0,0740 ha, 479/3 i 479/1 o łącznej pow. 0,0222 ha, 2 o pow. 0,0735 ha, 478/1 o pow. 0,0104 ha, 375/1 o pow. 0,4024 ha, 478/2 o pow. 0,0133 ha, 3 o pow. 0,0031 ha, 269/1 o pow. 0,0406 ha, 264/1 o pow. 0,0312 ha, 42/1 o pow. 0,1042 ha, 41/1 o pow. 0,0696 ha, 40/1 o pow. 0,0358 ha, 37/1 o pow. 0,0272 ha, 43/1 o pow. 0,0514 ha. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości Zadanie nr 2 - Wykonanie opracowania geodezyjnego dla działki położonej w obrębie Osówka, gmina Szydłów. Wykonanie opracowania geodezyjnego, którego przedmiotem jest wskazanie przebiegu granic działki położonej na terenie gminy Szydłów w obrębie Osówka, oznaczonej numerem 1.12/3 o pow. 0,1900 ha. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi