Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowane w 3 zadaniach

 • Zamawiający: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 158 642 765 , fax. 158 642 211
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe , ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 158 642 765, fax. 158 642 211, REGON: 83040924100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie mapy do celów prawnych oraz projektów podziału działek realizowane w 3 zadaniach
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 „Wykonanie mapy do celów prawnych wraz z rejestrem synchronizacyjnym i wykazem zmian gruntowych. Wykonanie opracowania geodezyjnego, którego przedmiotem jest mapa do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym i wykazem zmian gruntowych dla nieruchomości położonej na terenie gminy Połaniec w obrębie Łęg, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 870. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości Zadanie nr 2. „Wykonanie projektu podziału działki położonej w Beszowej, gm. Łubnice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 415” Wykonanie opracowania geodezyjnego, którego przedmiotem jest wykonanie projektu podziału nieruchomości (wraz ze wstępnym projektem podziału) położonej w obrębie Beszowa, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 415, w celu oddzielenia „starodroża”, tj. drogi o charakterze drogi gminnej, od pasa drogi krajowej Nr 79. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym regulacji stanu prawnego nieruchomości sławiącej własność Skarbu Państwa. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości Zadanie nr 3. „Wykonanie projektu podziału działki położonej w Łubnicach oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 265” Wykonanie opracowania geodezyjnego, którego przedmiotem jest wykonanie projektu podziału nieruchomości (wraz ze wstępnym projektem podziału) położonej w obrębie Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 265, w celu wydzielenia z jej granic obszaru zajętego pod pas drogi krajowej Nr 79. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji geodezyjnej w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym regulacji stanu prawnego nieruchomości sławiącej własność Skarbu Państwa. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi