Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.

 • Zamawiający: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Adres: 28-200 Staszów, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Telefon/fax: tel. 158 642 765 , fax. 158 642 211
 • Data zamieszczenia: 2019-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe , ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, tel. 158 642 765, fax. 158 642 211, REGON: 83040924100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.staszowski.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie mapy do celów prawnych realizowane w 3 zadaniach.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 - „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonej w Rytwianach” Wykonanie opracowania geodezyjnego, którego przedmiotem jest mapa do celów prawnych dla nieruchomości położonej na terenie gminy Rytwiany w obrębie Rytwiany, oznaczonej numerem działki 1352/1 o pow. 0,0800 ha, wywodzącej się z dawnej księgi wieczystej nr KW 576 „Las – Podklasztor”. Przedmiotem zamówienia są opracowania dokumentacji geodezyjnej w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi regulacji stanu prawnego nieruchomości. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości Zadanie nr 2 - „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonej w Grzybowie dla działek: 241 i 244” Wykonanie opracowania geodezyjnego, którego przedmiotem jest mapa do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym i wykazem zmian gruntowych dla nieruchomości położonej na terenie gminy Staszów w obrębie Grzybów, oznaczonej w dacie nabycia aktem notarialnym Rep. A Nr 4292/78 z dnia 12.12.1978 roku na rzecz Skarbu Państwa, numerami działek: 241 i 244. Przedmiotem zamówienia są opracowania dokumentacji geodezyjnej w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi regulacji stanu prawnego nieruchomości. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości Zadanie nr 3. „Wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonej w Grzybowie dla działek: 181, 240 i 243” Wykonanie opracowania geodezyjnego, którego przedmiotem jest mapa do celów prawnych wraz z wykazem synchronizacyjnym i wykazem zmian gruntowych dla nieruchomości położonej na terenie gminy Staszów w obrębie Grzybów, oznaczonej w dacie nabycia aktem notarialnym Rep. A Nr 1490/74 z dnia 18.06.1974 roku na rzecz Skarbu Państwa, numerami działek: 181, 240 i 243. Przedmiotem zamówienia są opracowania dokumentacji geodezyjnej w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi regulacji stanu prawnego nieruchomości. Dokumentacja powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi i przepisami prawa oraz stanowić wynik prac geodezyjnych i kartograficznych zawartych w operacie technicznym przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stosownie do art. 29 ust. 3a Prawo zamówień publicznych, nie ma żadnych czynności, które wymagają zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez „Zamawiającego” czynności w zakresie realizacji zamówienia. CPV: 70.00.00.00-1 Usługi w zakresie nieruchomości
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi