Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie operatów szacunkowych

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
 • Data zamieszczenia: 2020-02-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów , Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254, REGON: 01525966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, w tym: 1. wyceny wartości 5 nieruchomości zabudowanych, 2. wyceny wartości 2 nieruchomości niezabudowanych, 3. wyceny wartości 3 lokali mieszkalnych powstałych w całości lub w części w wyniku adaptacji powierzchni strychowej lub prześwitu bramowego z uwzględnieniem wartości nakładów poniesionych na adaptację 4. wyceny 11 służebności gruntowych, 5. wyceny 10 służebności przesyłu, 6. wyceny wartości 30 nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu ustanowienia użytkowania wieczystego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi