Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych

 • Zamawiający: Miasto Ruda Śląska
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2020-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska , Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie, tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348, REGON: 00051584000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby Wydziału Spraw Lokalowych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych, budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko 1 lokal mieszkalny (dom mieszkalny), nieruchomości lokalowych przeznaczonych na cele użytkowe, w tym nieruchomości zabudowanych budynkiem użytkowym, w którym znajduje się jeden lokal użytkowy zajmowany w całości przez najemcę, dzierżawcę lub współnajemców, współdzierżawców oraz garaży, stanowiących przedmiot odrębnej własności, obejmujących lokal wraz z pomieszczeniem przynależnym w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej, położonych na terenie miasta Ruda Śląska w celu zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców. Szacunkowa liczba operatów do wykonania w okresie obowiązywania umowy wynosi 186 sztuk. Liczba ta może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od potrzeb Zamawiającego i posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na ten cel z zastrzeżeniem, iż Zamawiający zleci nie mniej niż 60 operatów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi