Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na potrzeby sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2020r. - w podziale na 2 części.

 • Zamawiający: Urząd Miejski
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-600 Jaworzno, Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501
 • Data zamieszczenia: 2019-12-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Urząd Miejski , Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, woj. śląskie, tel. 032 6181500, 6181586, , fax. 326 181 501, REGON: 27625537000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jaworzno.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie operatów szacunkowych, określających wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na potrzeby sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2020r. - w podziale na 2 części.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na potrzeby sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dla Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Jaworznie w 2020r. - w podziale na 2 następujące części: Część nr 1: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 36 ust. 4 i 37 ust. 7 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.). Część nr 2: Wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – ocena zakresu wystąpienia zmiany wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, ze szczególnym uwzględnieniem art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi