Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych

 • Zamawiający: Miasto Białystok
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2020-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Białystok , Słonimska 1, 15-950 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65, REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.bialystok.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie opisów stanu i opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi