Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie prac geodezyjnych cz.1 (2 części)

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa , Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 178 754 636, fax. 178 754 634, REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac geodezyjnych cz.1 (2 części)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa, polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej oraz wykonaniu podziałów nieruchomości. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: 1) Opis, zakres i przedmiot części: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej: w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego lub wyłączenia z produkcji rolnej (dla 26 działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 2 działek ewidencyjnych), w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości (dla 54 działek ewidencyjnych) i do celów prawnych (dla 9 działek ewidencyjnych) Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 25 działek ewidencyjnych) oraz wykonanie podziałów nieruchomości niewymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 10 działek ewidencyjnych). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1 i 2 stanowiąca/ce załącznik/i do specyfikacji /(dostępna/ny w oddzielnych plikach)
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi