Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie prac geodezyjnych – cz.7 (2 cześci)

 • Zamawiający: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 35-064 Rzeszów, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 178 754 636 , fax. 178 754 634
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa , Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 178 754 636, fax. 178 754 634, REGON: 65061400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.erzeszow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac geodezyjnych – cz.7 (2 cześci)
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych dotyczących nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa, polegających na sporządzeniu dokumentacji geodezyjnej, wykonaniu podziałów nieruchomości oraz wznowieniu znaków granicznych wraz ze stabilizacją. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części: Opis, zakres i przedmiot części: Część 1: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnej: w celu zmiany rodzaju użytku gruntowego (dla 11 działek ewidencyjnych), dotyczącej przebiegu służebności przejazdu i przechodu (dla 2 działek ewidencyjnych), do celów prawnych (dla 2 działek ewidencyjnych) i założenia księgi wieczystej/ ujawnienia w księdze wieczystej prawa własności Skarbu Państwa (dla 17 działek ewidencyjnych). Część 2: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podziałów nieruchomości wymagających sporządzenia wstępnych projektów podziału (dla 5 działek ewidencyjnych) i wznowienie znaków granicznych ze stabilizacją (dla 1 działki ewidencyjnej). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa wzór umowy oraz zawarty w druku OFERTA formularz cenowy odpowiednio dla części 1 i 2 stanowiąca/ce załącznik/i do specyfikacji.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi