Przetargi.Nieruchomosci.pl


„Wykonanie prac geodezyjnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej"

 • Zamawiający: Powiat Krakowski
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 30-037 Kraków, Al. Słowackiego
 • Telefon/fax: tel. 12 634 42 70 , fax. 126 335 294
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Powiat Krakowski , Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 634 42 70, fax. 126 335 294, REGON: 35155486700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: powiat.krakow.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie prac geodezyjnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej"
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac geodezyjnych wraz ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno – kartograficznej dla potrzeb postępowań prowadzonych w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Referat II Zwrotów Nieruchomości oraz Referat IV Regulacji Stanów Prawnych i Scaleń Nieruchomości. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik 5 do SIWZ – zał. 5 a dla części 1 zamówienia oraz zał. 5b dla części 2 zamówienia
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi