Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2020.

 • Zamawiający: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Michała Grażyńskiego
 • Telefon/fax: tel. 33 472 60 10 , fax. 33 497 96 35
 • Data zamieszczenia: 2020-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej , ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie, tel. 33 472 60 10, fax. 33 497 96 35, REGON: 70493318000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.bielsko.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2020.
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjnych dla Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej w roku 2020. Przedmiot zamówienia podzielono na cztery części, zwane również Zadaniami (od Nr 1 do Nr 4). Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności: a) wydzielenie działek położonych w drogach publicznych, podlegających regulacji stanu prawnego w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami; b) wydzielenie działek położonych w drogach publicznych, podlegających regulacji stanu prawnego w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Część nr 1 – Zadanie Nr 1 – obejmuje wydzielenie działek dla obrębów geodezyjnych: Mikuszowice Krakowskie, Aleksandrowice, Dolne Przedmieście 57, Dolne Przedmieście 81, Dolne Przedmieście 82, Mazańcowice, Komorowice Śląskie, Międzyrzecze Górne w Bielsku – Białej; Część nr 2 – Zadanie Nr 2 – obejmuje wydzielenie działek dla obrębów geodezyjnych: Lipnik, Dolne Przedmieście 13, Dolne Przedmieście 14, Dolne Przedmieście 15, Dolne Przedmieście 16, Dolne Przedmieście 53, Dolne Przedmieście 54, Wapienica, Górne Przedmieście, Hałcnów 2, Biała Miasto w Bielsku – Białej; Część nr 3 – Zadanie Nr 3 – obejmuje wydzielenie działek dla obrębów geodezyjnych: Hałcnów, Mikuszowice Śląskie, Olszówka Górna, Dolne Przedmieście 17, Dolne Przedmieście 18, Pisarzowice, Jaworze w Bielsku – Białej; Część nr 4 – Zadanie Nr 4 – obejmuje wydzielenie działek dla obrębów geodezyjnych: Komorowice Krakowskie, Olszówka Dolna, Bielsko Miasto, Kamienica, Stare Bielsko, Żywieckie Przedmieście, Straconka, Dolne Przedmieście 55, Dolne Przedmieście 56, Bystra Śląska w Bielsku – Białej; Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne w/w części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części zamówienia. Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III -V SIWZ.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi