Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonanie wycen wartości nieruchomości

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-517 Warszawa, Rakowiecka
 • Telefon/fax: tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254
 • Data zamieszczenia: 2020-05-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów , Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 44 36 252, , fax. 224436254, REGON: 01525966300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie wycen wartości nieruchomości
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia – wykonanie wycen wartości: 1) 5 nieruchomości niezabudowanych dla potrzeb nabycia, 2) 1 nieruchomości zabudowanej dla potrzeb nabycia, 3) 273 nieruchomości gruntowych dla potrzeb ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, 4) 15 nieruchomości gruntowych dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy 29 lipca 2005 r. o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 5) 1 prawa użytkowania wieczystego dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie art. 4 ust. 13 ustawy 29 lipca 2005 r. o przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, 6) 10 nieruchomości gruntowych (gruntu) dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, 7) 10 nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, w tym w związku z art. 37 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 8) 3 nieruchomości dla potrzeb ustalania dodatkowej opłaty rocznej, o której mowa w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami lub należności ustalonych w związku ze zmianą umowy użytkowania wieczystego.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi