Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego

 • Zamawiający: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy
 • Telefon/fax: tel. (22)6956015 , fax. (22)6956019
 • Data zamieszczenia: 2020-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie , Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (22)6956015, fax. (22)6956019, REGON: 01327262000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mazowieckie.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie operatów szacunkowych dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie do 118 sztuk operatów szacunkowych (zwanych dalej: „operatami”) dotyczących nieruchomości położonych na terenie województwa mazowieckiego
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi