Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonywanie w 2020 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

 • Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej
 • Telefon/fax: tel. 914 245 102 , fax. 914 245 104
 • Data zamieszczenia: 2020-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin , pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 245 102, fax. 914 245 104, REGON: 59982400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.pl
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie w 2020 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Wykonywanie w 2020 roku usług dotyczących szacowania wartości nieruchomości, w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami”.
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi