Przetargi.Nieruchomosci.pl


Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2020 na terenie miasta Katowice - zamówienie dzieli się na dwa zadania

 • Zamawiający: Miasto Katowice
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40-098 Katowice, ul. Młyńska
 • Telefon/fax: tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949
 • Data zamieszczenia: 2019-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I: Zamawiający

 • I. 1) Nazwa i adres: Miasto Katowice , ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. +48 32 2593302, , fax. 48 327 054 949, REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.katowice.eu
 • I. 2) Rodzaj zamawiającego:

Sekcja II: Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1) Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie wycen nieruchomości w roku 2020 na terenie miasta Katowice - zamówienie dzieli się na dwa zadania
 • II.1.2) Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ​Zadanie nr 1 - wycena nieruchomości lokalowych Zadanie nr 2 - wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 11 ppkt 1)
 • II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1
 • II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Pełna treść oferty na Przetargi.plZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną

Podobne przetargi